Belastingaanslag 2017 deze week in de brievenbus

Dit item is verlopen op 05-03-2017.

Deze week ontvangen de belastingplichtigen van de gemeente Lingewaard het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2017 in de brievenbus. Bij de aanslag is een bijsluiter gevoegd met de meest belangrijke informatie.

De belastingaanslag omvat standaard het verschuldigde bedrag voor de onroerende-zaakbelasting (ozb) voor eigenaren, de afvalstoffenheffing (vast bedrag) en de rioolheffing. Individueel kunnen ook andere belastingen voorkomen, zoals de hondenbelasting of reclamebelasting.

Op de aanslag staan ook het aantal ledigingen van de restafvalcontainer of van de ondergrondse verzamelcontainer over het jaar 2016 vermeld. U ontvangt hiervoor dus geen aparte aanslag meer!

Tenslotte staat op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2017 vermeld.

Betaling aanslag / automatische incasso

De belastingaanslag 2017 dient in principe in twee termijnen te worden betaald. Dit kan door middel van overschrijving of via telebankieren. Voor particuliere huishoudens is betalen door middel van automatische incasso echter ook mogelijk. De gemeente dient hiertoe dan wel te worden gemachtigd.

Degenen die nog geen gebruik maken van automatische incasso kunnen zich hiervoor alsnog aanmelden. Het machtigingsformulier kan met gebruikmaking van DigiD digitaal worden ingediend via de website van de gemeente Lingewaard. Ook kan een machtigingsformulier telefonisch worden opgevraagd of bij de receptie in Bemmel worden afgehaald.

Mogelijkheden via de website

U kunt uw WOZ- en belastinggegeven online inzien. U kunt ook eventueel online bezwaar indienen.

Meer informatie over de online mogelijkheden.

Telefonische bereikbaarheid

Indien u nog vragen heeft over de WOZ-waarde, de belastingen of wanneer u gebruik wilt gaan maken van betaling van de aanslag via automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.  Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer (026) 32 60 111.