Bezwaar indienen tegen uw WOZ waarde?

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

U vindt de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Of u bent het om een andere reden niet eens met de aanslag? Belt u dan eerst even met de gemeente (telefoonnummer 026 – 3260 111).

Op die manier kan via een quick-scan door de medewerkers bekeken worden of de waarde inderdaad te hoog is of kan aan u worden uitgelegd waarom de waarde correct is vastgesteld.

Als na een nadere beoordeling van de taxateur blijkt dat de waarde inderdaad te hoog is, ontvangt u binnen een maand een correctie op de waarde.

Dit scheelt u én de gemeente tijd en geld. Bovendien beschikt u op deze manier eerder over een gecorrigeerde waarde van uw woning dan na een tijdrovende bezwaarprocedure.

Houdt u er wel rekening mee dat de piek in het aantal telefoontjes met name in de eerste dagen na ontvangst van de aanslag ligt. Probeert u het in dit geval wat later in de week of de week erop.

No cure – no pay bureaus

Er verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken.

Argumenten zoals: “WOZ waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, een flinke kostenvergoeding van de gemeente krijgen.

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2017 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dit een vermindering van de aanslag voor u oplevert van
€ 18,80. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag uitbetaald dat kan variëren van € 246,00 tot wel € 748,00.

De gemeente betaalt deze vergoedingen uit de belastingopbrengsten waardoor uiteindelijk alle burgers hieraan mee betalen!