Bijeenkomsten gemeenteraad in februari

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Donderdag 7 februari vindt de volgende Inforonde plaats van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst laten raadsfracties zich informeren over onderwerpen waar de raad op 28 februari een besluit over zal nemen tijdens de raadsvergadering in de Valom te Huissen. Op donderdag 21 februari vindt een Politieke Avond plaats over deze onderwerpen waar de fracties met elkaar over de onderwerpen in debat zullen gaan.

Inforonde

Donderdag 7 februari 2019

Onderwerpen die tijdens de inforonde plenair aan bod komen zijn onder meer:

  • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (20.00 - 20.45 uur)
  • Presentatie Jaaruitvoeringsplan Veiligheid (JUP) 2018 20.45-21.30 uur)

Tijdens de zogenaamde tafeltjesmarkt (van 19.30 tot 20.00 uur) laten raadsleden zich individueel  informeren over:

  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem  (ODRA)
  • LTA 2019
  • Aanvraag suppletie uitkering explosieven 2018

(Onderwerpen die worden behandeld tijdens de tafeltjesmarkt komen niet aan bod tijdens de opvolgende plenaire vergadering die avond om 20.00 uur. Wel is het mogelijk over deze onderwerpen in te spreken door inwoners op deze avond. De onderwerpen van de tafeltjesmarkt worden door de raad inhoudelijk besproken tijdens de politieke avond van 21 februari 2019)

Inspreken

Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met de griffie. Dit kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of 026-32 60 111. De stukken van deze bijeenkomst zijn digitaal te raadplegen via www.lingewaard.nl/raad

Locatie van de Inforonde en politieke avond is de vergaderzaal aan de LangeKerkstraat te Huissen en de bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Live beluisteren vergaderingen

Nieuw is de mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad en de Politieke Avond  live te beluisteren via internet. Ga daarvoor naar: https://channel.royalcast.com/lingewaard

Als u een aankomende vergadering ziet staan, dan is die vanaf het aangegeven aanvangstijdstip te beluisteren.

Ook is het mogelijk om een vergadering uit het archief terug te luisteren; die vindt u onder het tabblad “archief vergaderingen”. Het is hierbij zelfs mogelijk om te zoeken wat een bepaalde spreker bij een onderwerp heeft gezegd.