Bijeenkomsten gemeenteraad

Dit item is verlopen op 17-01-2019.

Donderdag 10 januari 2019 vindt de volgende Inforonde plaats van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst laten raadsfracties zich informeren over onderwerpen waar de raad op 31 januari 2019 een besluit over zal nemen tijdens de raadsvergadering in de Valom te Huissen. Op donderdag 24 januari 2019 vindt een Politieke Avond plaats over deze onderwerpen waar de fracties met elkaar over de onderwerpen in debat zullen gaan.

Donderdag 10 januari 2019

Onderwerpen die tijdens de inforonde plenair aan bod komen zijn onder meer:

  • Inspreken Bestemmingsplannen (20.00-20.15)
  • Rapportage Rekenkamercommissie m.b.t. Stichting Welzijn Lingewaard (20.15-20.45)
  • Rapportage Rekenkamercommissie m.b.t. Beheer van Maarschappelijk Vastgoed in de gemeente Lingewaard (20.45-21.15)
  • Doorontwikkeling programmabegroting (21.15-22.15)

Tijdens de zogenaamde tafeltjesmarkt (van 19.30 tot 20.00 uur) laten raadsleden zich informeren over:

  • Wijziging Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017
  • Bestemmingsplan Eversstraat 2B, Paddepoel 2 en 8 Angeren
  • Zienswijze eerste begrotingswijziging ODRA 2019
  • Herstel Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Karstraat
  • Beleidslijn MVO beleid

(Onderwerpen die worden behandeld tijdens de tafeltjesmarkt komen niet aan bod tijdens de opvolgende plenaire vergadering die avond om 20.00 uur. Wel is het mogelijk over deze onderwerpen in te spreken door inwoners op deze avond. De onderwerpen van de tafeltjesmarkt worden door de raad inhoudelijk besproken tijdens de politieke avond van 24 januari 2019)

Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met de griffie. Dit kan via raadsgriffie@lingewaard.nl of 026-32 60 111. De stukken van deze bijeenkomst zijn digitaal te raadplegen via www.lingewaard.nl/raad

Locatie van de Inforonde en politieke avond is de vergaderzaal aan de Langekerkstraat te Huissen en de bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Live beluisteren vergaderingen

Nieuw is de mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad en de Politieke Avond  live te beluisteren via internet. Ga daarvoor naar: https://channel.royalcast.com/lingewaard.

Als u een aankomende vergadering ziet staan, dan is die vanaf het aangegeven aanvangstijdstip te beluisteren.

Ook is het mogelijk om een vergadering uit het archief terug te luisteren; die vindt u onder het tabblad 'archief vergaderingen'. Het is hierbij zelfs mogelijk om te zoeken wat een bepaalde spreker bij een onderwerp heeft gezegd.