Boodschap van de burgemeester

Dit item is verlopen op 27-12-2017.

Als burgemeester van Lingewaard vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Rond de jaarwisseling is iedereen zich aan het voorbereiden op het nieuwe jaar. In die voorbereiding is bij velen ook aandacht voor vuurwerk. Er is niets mooiers dan met mooi siervuurwerk het nieuwe jaar in te luiden.

Ieder jaar wordt door allerlei organisaties gewaarschuwd om voorzichtig te zijn bij het afsteken van vuurwerk.

Door controles vooraf op het bezit van illegaal vuurwerk, op verkooptijden, en door de beperking van afsteektijden wordt geprobeerd het aantal ongelukken zo laag mogelijk te houden. Landelijke cijfers tonen aan dat er gelukkig een dalende tendens te zien is.

Ondanks de daling, zijn er ieder jaar nog altijd te veel slachtoffers met oog- en handletsel. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Daarom vraag ik de ouders om extra alert te zijn op het aanwezige, legale en illegale, vuurwerk in huis. Wees alert op hoe uw zoon of dochter omgaat met vuurwerk. Neem maatregelen bij afsteken van vuurwerk zoals bijv. een vuurwerkbril.

Ik hoop dat u mijn zorg wilt delen. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling naar 2018!

de burgemeester van Lingewaard,

Marianne Schuurmans-Wijdeven