Carbidschieten

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag? Zonder ontheffing is dat verboden.

Politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren controleren dit. U dient vóór 15 november 2017 een ontheffing aan te vragen via de website van gemeente Lingewaard.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (026-3260111).