Carbidschieten

Dit item is verlopen op 30-12-2018.

Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag? Zonder ontheffing is dit verboden. 

Politie en gemeentelijk opsporingsambtenaren controleren hier op. U dient een ontheffing aan te vragen voor 15 december. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (026-3260111) om te informeren of u voor een ontheffing in aanmerking komt.