Column: Daarom lokaal

Dit item is verlopen op 30-10-2018.

Democratie is een groot goed: we hebben samen zeggenschap over het inrichten van ons eigen leven en onze leefomgeving. Dit betekent open met elkaar in gesprek kunnen gaan, meningen uitwisselen en keuzes durven maken. Keuzes op basis van argumenten en daarmee komen tot het beste resultaat.

Daarom genoot ik zo op vrijdag 12 oktober. Leerlingen van onze basisscholen gingen in het OBC in Bemmel met elkaar in debat over enkele stellingen onder de noemer ‘Lingewaard debatteert’. Uitwisselen van argumenten en accepteren dat jouw idee niet altijd wordt omarmd. En, misschien nog wel belangrijker; begrip hebben voor de mening van een ander. Gewoon omdat deze is onderbouwd en goed kan worden uitgelegd. Het kan en het mag. Het was dan ook mooi om als jurylid te kunnen constateren met hoeveel enthousiasme leerlingen aan de slag gingen en het tegelijkertijd ook spannend vonden. Wat een mooi evenement. Het team van OBS De Regenboog kwam als beste debater uit de bus. Een felicitatie aan alle deelnemers

Democratie gaat niet vanzelf, democratie is hard werken. Op 4 en 5 mei staan we daar jaarlijks bij stil. Dat maakt het voor een politieke partij ook zo belangrijk om verankerd te zijn in de eigen leefomgeving. Met mensen die hun omgeving kennen en actief zijn in het verenigingsleven. Die vrijwilliger zijn bij organisaties, maar ook bereikbaar voor iedere inwoner. Mensen die open staan voor wat er speelt. Dit is kenmerkend voor LBL. De lokale partij die werkt vanuit de eigen samenleving en deze als uitgangspunt neemt voor het handelen nu en in de toekomst.

Dan begrijpt u dat LBL maandelijks wisselend in een van de kernen een bijeenkomst houdt; rondom een thema of met onderwerpen die actueel zijn. In de komende periode zijn dat onder andere: het toekomstig afvalbeleid, woningbouwplannen en de vernieuwing van onze schoolgebouwen.

We constateren dat het goed wonen en leven is in Lingewaard. We zien ook dat er nog allerlei ideeën zijn en dat er genoeg te doen is om dit alles in de toekomst te kunnen waarborgen. Dit vraagt aandacht en betrokkenheid. Daarom wil ik u blijven ontmoeten. Gewoon op straat, in de winkel of waar we elkaar ook spreken. En bent u altijd welkom op een van onze bijeenkomsten. Met uw idee, uw mening en uw betrokkenheid. Dat is lokale democratie.

René Derksen

Fractievoorzitter LBL