Column: samen bouwen aan Lingewaard

Dit item is verlopen op 07-11-2018.

De titel van deze column geeft aan waar wij als CDA afdeling Lingewaard deze periode voor staan. Dit is ook de titel van het coalitieprogramma. Is dit weer een mooi verhaal en wat komt van alle mooie beloftes terecht? Wij als CDA met Boukje Raes, Joris Giessen en Theo Peren gaan er alles aan doen om de woorden in het coalitieprogramma om te zetten in daden.

We zijn er verantwoordelijk voor om de regelgeving vanuit Rijksoverheid in Den Haag op een goede manier uit te voeren. Gelukkig blijven er genoeg taken over om een omgeving te maken waarin het goed toeven is voor onze inwoners. Wij hebben hiervoor steeds vaker ook uw hulp nodig. Burgerparticipatie is tegenwoordig gelukkig steeds meer regel dan uitzondering. Als voorbeeld noem ik de aanpak van de wijk Zilverkamp maar ook kleinere initiatieven zoals het speelgebeuren in de Klappenburgstraat bij de voormalige Mariaschool in Bemmel.

In de afgelopen jaren zijn veel taken met betrekking tot de zorg overgegaan van de Rijksoverheid naar de gemeente. Deze overdracht van taken van jeugd tot senioren ging niet samen met de bijpassende benodigde financiĆ«le middelen. Dit gaan we steeds meer voelen in ons financieel beleid. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente er vanuit de nieuwe verantwoordelijkheid is voor de inwoners die hulp nodig hebben. Mantelzorgers zijn in deze veranderde maatschappij bijvoorbeeld van onschatbare waarde. We zullen ze op de juiste wijze moeten ondersteunen  zodat ze hun mantelzorgtaken vol kunnen houden.

Een van onze speerpunten is het creƫren van een goed klimaat voor ondernemers, de bestaande en toekomstige. Wij moeten ook oog hebben voor nieuwe bedrijven, ze faciliteren zodat ze staan te springen om naar Lingewaard te komen. Woningbouw voor alle geledingen is een must in onze gemeente. Starters-, sociale huur-, doorstroom-, vrijesector en seniorenwoningen; alle mogelijkheden. Niet alleen onderzoek doen maar ook bouwen.

U hebt ons gekozen om ervoor te zorgen dat het hier in Lingewaard goed wonen en werken is. De voorzieningen moeten daarom goed op peil worden gehouden, de cultuur in al haar verscheidenheid binnen de kernen, scholen, binnen- en buitensport, wonen en infrastructuur.

Het CDA is positief over de begroting waarin ook oog is voor nieuwe investeringen en vooral voor duurzaamheid. Wij blijven ons inzetten.

Theo Peren (fractievoorzitter CDA)