Criminaliteitscijfers Lingewaard dalen in 2017

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

De Lingewaardse criminaliteitscijfers zijn in 2017 gedaald met 7 procent. De daling komt vooral door de afname van het aantal woninginbraken, mishandelingen en vernielingen.

Met 66 verdachten per 10.000 inwoners neemt Lingewaard de 272ste plek in op de ranglijst van criminaliteitscijfers in 380 Nederlandse gemeenten.

Goede samenwerking zorgt voor daling criminaliteitscijfers

De daling van de criminaliteitscijfers in Lingewaard komt vooral door goede samenwerking. Burgemeester Marianne Schuurmans: “Ik ben blij dat iedereen samen verantwoordelijkheid neemt in de aanpak van criminaliteit. Politie, gemeente, het openbaar ministerie, woningbouwcorporaties, sociaal maatschappelijk werk en overige partners zetten zich mét de burgers in om de veiligheid in Lingewaard te vergroten. De cijfers geven aan dat dat zijn vruchten afwerpt.”

Stijging overlast

Op een aantal thema’s is het aantal meldingen gestegen. Vooral waar het gaat over jeugd en personen met verward gedrag. In 2017 is flink geïnvesteerd om de overlast terug te dringen en dat blijft in 2018 genoeg aandacht krijgen.

Blijf waarschuwen bij vermoedens van criminaliteit

In de gemeente Lingewaard heeft het voorkomen van ondermijning voorrang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan illegale wietteelt. Belangrijk is dat bewoners de gemeente en politie blijven waarschuwen. Doet dit bij vermoedens van drugshandel, witwassen, vestigen van outlaw motorclubs en andere vormen van georganiseerde criminaliteit.

Inzet van WhatsApp Buurtpreventie zorgt voor minder woninginbraak

Het inrichten van onder meer WhatsApp Buurtpreventie groepen zorgt voor het verminderen van woninginbraken. Maar ook voor het vergroten van de bewustwording en het sneller melden van signalen.

“Het is belangrijk dat inwoners van Lingewaard zelf alert blijven om verdachte zaken te melden en zo mee te helpen de criminaliteit te bestrijden”, zegt burgemeester Marianne Schuurmans.

Een overzicht van de criminaliteitscijfers van alle Nederlandse gemeenten vindt u op www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/veiligheid.