De raad stelt zich voor

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Lingewaard heeft een nieuwe raad. Nieuwe raadsleden stellen zich (opnieuw) aan u voor.

Brian Claassen (SP)

Leeftijd: 47 jaar

Woonplaats: Bemmel

Werk/functie: organisatiesecretaris, hulpdienstmedewerker SP Lingewaard. Daarnaast vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en Lingewaard Natuurlijk. 

Favoriete plek in Lingewaard? De Lingewaardse uiterwaarden.

Waarom raadslid geworden? Na constatering dat de belangen van specifieke doelgroepen zoals huurders, minima, zorgbehoevenden en mensen die hen verzorgen niet tot nauwelijks behartigd werden.

Wat wil je als raadslid bereiken? Onder meer beter toegankelijke zorg, goede gemeentelijke ondersteuning voor mantelzorgers, voldoende woningen voor elke beurs, verduurzaming van met name de sociale huursector, Lingewaard groener en fietsvriendelijker en het opzetten van dierenwelzijnsbeleid.

Inge Sloot (GroenLinks)

Leeftijd: 48 jaar

Woonplaats: Huissen

Werk/functie: Projectleider Kinderopvang Humanitas

Favoriete plek in Lingewaard? Mijn woonwijk Zilverkamp in Huissen, met een mooie mix van mensen en veel groen, waar ik heerlijk met mijn hond wandel.

Waarom raadslid geworden? Ik heb altijd gewerkt met mensen, eerst in de reisbranche, daarna de psychiatrie en nu de kinderopvang, dat geeft voldoening. Iets voor een ander betekenen, dat vind ik belangrijk.

Wat wil je als raadslid bereiken? Ik hoop mensen met elkaar te verbinden op een positieve en eerlijke manier. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen er op zijn eigen manier mag zijn en dat er naar je geluisterd wordt.

Douce Endlich (D66)

Leeftijd: 28 jaar

Woonplaats: Bemmel

Werk/functie: zittingsvertegenwoordiger bij het Openbaar Ministerie.

Favoriete plek in Lingewaard? De dijk; daar heb ik al heel wat uren hardgelopen.

Waarom raadslid geworden? Omdat twee belangrijke punten vertegenwoordigd moeten zijn in de gemeenteraad: jongeren en juridische kennis. En als je iets wil veranderen aan de uitkomst, moet je je in het speelveld begeven.

Wat wil je als raadslid bereiken? Dat beslissingen van de gemeente begrepen worden en juridisch kloppen. Niet iedereen zal het eens zijn met de uitkomst, maar de motivering moet begrijpelijk zijn.

Margareth Bouwmeister-Bremer (Lokaal Belang Lingewaard)

Leeftijd: 61 jaar

Woonplaats: Huissen

Werk/functie: Manager bij het Nederlandse Rode Kruis/Arnhem

Favoriete plek in Lingewaard? Mea Vota, omdat daar de oude druiventeelt,  de oorsprong van tuindersstad Huissen, bewaard blijft.

Waarom raadslid geworden? Vanuit mijn werk heb ik gezien dat het belangrijk is dat vrijwilligersorganisaties een goede relatie hebben met de gemeente.

Wat wil je als raadslid bereiken? Een mooi, veilig en sociaal Lingewaard. Waar vrijwilligers gewaardeerd en ondersteund worden. En waar het ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fantastische woonomgeving is.

Luc de Pauw (VVD)

Leeftijd: 39 jaar

Woonplaats: Bemmel

Werk/functie: Strategisch manager Financiën BWB

Favoriete plek in Lingewaard? Met het noemen van één plek doe ik veel andere schitterende plekken weer teniet. Afhankelijk van bijvoorbeeld je doel, je stemming en/of het jaargetij is er een rijkelijke keuze in Lingewaard.

Waarom raadslid geworden? Ik wilde niet als stuurlui aan wal blijven staan.

Wat wil je als raadslid bereiken? Streven naar optimale persoonlijke (keuze)vrijheid, zelfstandigheid en een compacte bereikbare overheid met een goed sociaal vangnet en gezonde overheidsfinanciën.