Eerlijk zaken doen in Lingewaard

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

De gemeente Lingewaard wil dat bedrijven, die grond of vastgoed kopen in de gemeente Lingewaard, een integriteitstoets ondergaan voordat tot definitieve aankoop kan worden overgegaan. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat malafine ondernemingen zich vestigen in de gemeente Lingewaard. De gemeente is daarmee voorloper in de regio.

Met deze integriteitstoets zet de gemeente Lingewaard een belangrijke stap in de aanpak van ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De gemeente Lingewaard wil voorkomen dat zich ondernemers vestigen die zich bezighouden met criminele activiteiten (bijvoorbeeld ondergronds bankieren, drugshandel, belastingfraude). Ook wil de gemeente voorkomen dat crimineel geld wordt witgewassen door grond- en vastgoedtransacties of andere (bedrijfs)-activiteiten.

Burgemeester Marianne Schuurmans: “We willen graag bonafide ondernemers en partijen de ruimte geven om zich in onze gemeente te vestigen. Daarmee zorgen wij voor een eerlijke en gezonde concurrentiepositie voor bedrijven in onze gemeente. We willen daarmee ook een duidelijk signaal afgeven dat je eerlijk zaken kunt doen in Lingewaard en dat je hier niets te zoeken hebt als je dat niet wilt.”

Regiogemeenten werken nog niet met een integriteitbeleid vastgoedtransacties. De gemeente Lingewaard is hierin voorloper. In andere delen van Nederland wordt al wel gewerkt met integriteitsbeleid en vastgoed.

De gemeente heeft nu een uitvoeringsnotitie integriteit bij vastgoedtransacties in voorbereiding. In dit kader wordt in de gemeente ook de het beleid rondom de wet BIBOB geactualiseerd. Deze wet is een preventief instrument voor overheden om vestigingsvergunningen te weigeren als criminele activiteiten worden vermoed.