Eerste Lingewaardse Bedrijven Investeringszone gerealiseerd

Dit item is verlopen op 17-12-2018.

Ondernemers op bedrijventerrein Houtakker II werken als eerste in Lingewaard samen volgens het concept van een Lingewaardse Bedrijven Investeringszone. Gevestigde ondernemers gaan samen met de gemeente zorgen voor blijvende representativiteit van dit bedrijventerrein. De gemeente Lingewaard omarmt het initiatief en kijkt waar in de gemeente dit voorbeeld kan volgen.

Stichting Beheer Bedrijventerrein Houtakker II is sinds kort een feit. Accountmanager Bedrijven Etienne Vermeulen legt uit: “Iedere grondeigenaar binnen deze zone betaalt naar verhouding mee, denkt mee in de besteding van het geld en draagt daarmee bij aan de representativiteit van het terrein.” Ook wethouder Economische Zaken Helga Witjes vindt de representativiteit belangrijk. “We hebben in ons coalitieakkoord afgesproken dat we samen met onze ondernemers investeringszones gaan realiseren. Zo blijven de terreinen aantrekkelijk en daar hebben we allemaal belang bij.”

Drie gevestigde ondernemers - Van ’t Hullenaar, Van Workum en Bulters - hebben de Stichting Beheer Bedrijventerrein Houtakker II opgericht. De stichting zorgt samen met de gemeente voor het behoud en onderhoud van een schoon, aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein. Voorzitter Martien Bulters: “De gemeente ondersteunt dit initiatief en zal toekomstige kopers van gronden op dit bedrijventerrein wijzen op de verplichting tot deelname aan dit collectief. Het bestuur van de stichting blijft als belangenbehartiger in gesprek met de gemeente op punten die de aantrekkelijkheid van het terrein aan gaan.”

Landelijk wordt er steeds vaker gewerkt volgens het concept van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Hiermee is het mogelijk om als collectief te investeren in een representatieve bedrijfsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om collectief groenonderhoud buiten het openbaar gebied, collectief beveiligen van het terrein of het collectief verduurzamen van het terrein.