Familie Houterman ontvangt monumentenprijs

Dit item is verlopen op 14-09-2018.

Dinsdag 4 september 2018 reikte wethouder Theo Janssen de Monumentenprijs 2018 uit aan familie Houterman.

De monumentenprijs is ingesteld in 2011. De prijs  is bedoeld om personen of beheerders die bijzondere aandacht hebben besteed aan hun eigendom, door middel van onderhoud, renovatie of restauratie aan gebouw of tuin, te waarderen met een prijs.

Op voordracht van de leden van de Commissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit heeft het gemeentebestuur besloten om dit jaar de prijs  toe te kennen aan de familie Houterman. Dit voor de renovatie van het pand Waaldijk 20 te Bemmel.

In zijn toespraak memoreerde wethouder Janssen dat er eerst plannen waren voor sloop en nieuwbouw.

Maar uit een funderingsonderzoek bleek dat restauratie mogelijk was. Daarom besloot de familie tot restauratie met aandacht voor de oorspronkelijke architectuur van het gebouw. Samen met restauratiearchitect Edzard Prent werden de restauratieplannen gemaakt. De uitvoering is voor de gemeente begeleid door het Gelders Genootschap samen met de ODRA. De directie werd gevoerd door de architect.

In plaats van het grootste deel te vervangen is ingestoken op herstel van het metselwerk. De aannemer heeft een op creatieve manier de verzakkingen kunnen verminderen. Of hij heeft het kunnen maskeren door hier en daar het metselwerk opnieuw aan te brengen. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van bestaande stenen. Kozijnen en dergelijke zijn alleen daar waar nodig vervangen. Op basis van bestaande detaillering zijn hier en daar nieuwe toevoegingen gedaan. Ook het erf is aangepakt.

Het uiteindelijk resultaat is niet alleen een gerestaureerde boerderij maar ook betere inrichting van de buitenruimte! Met vereende krachten is hier een goed resultaat met respect voor de cultuurhistorische waarden neergezet. Door de renovatie is een wederopbouw pand gespaard  en in ere hersteld.

De eigenaar mag trots zijn op het bereikte resultaat, zei wethouder Janssen.

De prijs is niet alleen een klein geldbedrag, maar ook een kunstwerk. Dit kunstwerk is gemaakt door de beeldend kunstenares Ellen Baptist uit Huissen.