Financiële tegemoetkoming meerkosten 2018

Dit item is verlopen op 01-11-2018.

De Financiële tegemoetkoming meerkosten is voor iedereen die in 2018 (extra) kosten heeft gemaakt als gevolg van ziekte of beperking.

Het is een jaarlijkse tegemoetkoming die alleen voor 2018 is bedoeld. De regeling is voor ieder gezinslid dat extra kosten maakt.

Aan het eind van 2018, maar nog voor Kerstmis, wordt het bedrag automatisch op uw rekening gestort. Dit gebeurt onder vermelding van ‘tegemoetkoming meerkosten’. De hoogte van het bedrag is hangt af van het aantal aanmeldingen en is nu dus nog niet bekend.

Voorwaarden

  • U bent niet verzekerd via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) van Menzis;
  • U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK);
  • U betaalt de eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voldoet u niet aan deze voorwaarden maar denkt u toch recht te hebben op de tegemoetkoming? Dan kunt u een verklaring van uw arts of specialist bij de aanvraag indienen.

U kunt zich per persoon maar één keer opgeven voor 2018.

Iedereen die in 2017 een tegemoetkoming ontvangen heeft, krijgt een brief van de gemeente.

Financiële tegemoetkoming meerkosten aanvragen

Let op: Heeft u uiterlijk 5 oktober 2018 geen brief van de gemeente ontvangen over de financiële tegemoetkoming?  Dan bent u niet bekend bij de gemeente voor deze regeling. Dat betekent dat u zelf een aanvraag moet in te dienen om in aanmerking te komen. Dat kan tot 1 november 2018.

U kunt de aanvraag indienen via www.lingewaard.nl/meerkosten (inloggen met DigiD).

Let op: Vraag de tegemoetkoming op tijd aan. Alle aanvragen, die na 1 november 2018 bij ons binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen voor de financiële  tegemoetkoming  2018.