Flitsvergunning: snel duidelijkheid over aanvraag

Dit item is verlopen op 24-01-2018.

Voor de inwoners van gemeente Lingewaard geldt dat zij voor relatief eenvoudige bouw- of verbouwwerkzaamheden snel een vergunning kunnen krijgen.

Na het indienen van de aanvraag krijgt men tussen één en twee weken antwoord. Deze ‘flitsvergunning’ zorgt ervoor dat er snel duidelijkheid voor de aanvrager is. Men kan snel met de werkzaamheden starten.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

 • het plaatsen van dakkapellen
 • het wijzigen van de gevel
 • het plaatsen van erfafscheidingen
 • het aanbrengen van gevelreclame
 • het bouwen van bijgebouwen
 • het bouwen van 1-laagse aan-/uitbouwen
 • constructieve wijzigingen zoals doorbraken, balkons, dakterrassen e.d.

Voorwaarden flitsvergunning

Voor een flitsvergunning gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • het bouwwerk is geen monument;
 • het (bouw)plan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan;
 • het (bouw)plan voldoet aan de criteria van de welstandsnota en heeft geen ‘bijzonder’ welstandsniveau;
 • de informatie voor de aanvraag is compleet.

Niet elke vergunning komt in aanmerking voor de korte afhandelingstermijn. Een aanvrager die zeker wil weten of de aanvraag voldoet aan de criteria kan contact opnemen met de frontoffice van Omgevingsdienst Regio Arnhem via 026 377 1600.

Meer informatie over de flitsvergunning en de voorwaarden leest u op www.lingewaard.nl en www.odregioarnhem.nl.