Ga 2 mei in gesprek met formerende partijen!

Dit item is verlopen op 03-05-2018.

VVD, Lokaal Belang Lingewaard, CDA en lingewaard.NU  zijn gestart met het formatieproces. Dit moet leiden tot de vorming van een nieuw college in Lingewaard. U kunt met ze in gesprek.

In gesprek op 2 mei met inwoners en instanties

Leden van deze partijen organiseren op woensdag 2 mei om 19.30 uur tot 21.00 uur in Zalencentrum de Valom in Huissen een bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Gespreksthema’s

De gesprekken gaan over zes thema’s. De indeling van de sessies is als volgt:

19.30-20.00 uur: Zorg en Welzijn, Wonen, Duurzaamheid

20.15-20.45 uur: Leefomgeving en leefbaarheid, Economie, Sport & Cultuur

Maar heeft u ideeën over andere thema’s? Kom gerust!

Door het voeren van deze gesprekken krijgen de formerende partijen -  naast de informatie die ze de afgelopen periode al hebben gekregen - een concreter beeld van onderwerpen die leven in de Lingewaardse gemeenschap. De beoogde coalitie gebruikt deze informatie bij de verdere formatiegesprekken.

Wilt u mee doen?

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@lingewaard.nl. Vermeld hierin uw naam, indien van toepassing de organisatie namens wie u spreekt en het onderwerp of de onderwerpen waarover u wilt spreken.

Inbreng raadsleden

Na de gesprekken met inwoners en organisaties worden ook raadsfracties uitgenodigd om tijdens een sessie aan te geven welke onderwerpen en uitdagingen zij de komende raadsperiode graag behandeld willen zien. Deze bijeenkomst is  ook op 2 mei in de Valom, aansluitend  om 21.00 uur en is ook voor publiek toegankelijk.