Gemeenten delen ervaringen vernieuwing sociaal domein

Dit item is verlopen op 13-11-2018.

Op donderdagmiddag 1 november opende wethouder Aart Slob de bijeenkomst voor medewerkers sociaal domein van de gemeente Lingewaard en andere gemeenten.  

Deze vond plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Brink in Huissen. Ook de secretaris-generaal van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erik Gerritsen, was hierbij aanwezig. Centraal stond een nieuwe manier waarmee de verschillende gemeenten werken en pionieren. Hierbij kijken we vooral samen met een inwoner en zijn of haar netwerk naar de best passende zorg. Iedereen werkt samen aan een plan voor degene die zorg nodig heeft.

Vanuit de gemeente Lingewaard deelden inwoners en professionals hun eerste positieve ervaringen. Zo vertelde een moeder dat ze zich gehoord en gesteund voelt door deze manier van werken. Er wordt nu echt samen gekeken naar een oplossing voor de zorg voor haar autistische zoon. Ook wijkverpleegkundigen, zorgconsulenten en medewerkers uit andere gemeenten deelden hun verhalen.  Wethouder Aart Slob en zijn Haagse collega, Erik Gerritsen van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) waren onder de indruk van de goede resultaten. “Het is goed om te horen dat zoveel professionals enthousiast aan de slag zijn gegaan. Om nog betere zorg en ondersteuning te geven aan onze inwoners. Want daar doen we het voor. Zodat iedereen in Lingewaard én in andere gemeenten mee kan doen.”