Gemeenteraad besluit dit jaar niet meer over windenergie

Op de inloopmiddag van 7 november en op de informatie-raad op 30 november 2017 is duidelijk geworden dat er nog veel vragen en zorgen zijn rondom het voorstel voorkeurslocatie windenergie op Bergerden.

Het voorstel gaat over de mogelijke oprichting van windturbines. Maar in de aanloop naar de informatieavond is ook duidelijk gebleken dat er nog altijd veel klachten zijn rondom geur bij de biovergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland. Het college wil even de tijd nemen om:

  • met de Provincie tot een aanvaardbare oplossing voor Groen Gas Gelderland komen. De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor Groen Gas Gelderland;
  • geluid en slagschaduw nader onderzoeken;
  • het onderzoek naar het Gelders Natuur Netwerk en vogels afronden;
  • met de tuinders rekenen aan mogelijkheden voor de combinatie van opwek en verbruik;
  • verder met omwonenden in gesprek gaan.

Om deze redenen is met de agendacommissie van de raad afgesproken het voorstel aan de raad aan te houden. Het college komt hier met bovengenoemde punten later op terug.

Dit betekent dat zowel op 6 december als ook 14 december het onderwerp windenergie niet meer behandeld wordt. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u verder.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Paul Hospers of mevrouw Maria Hage via telefoonnummer (026) 32 60 111 of via duurzaam@lingewaard.nl.