Gids Ruimtelijke Kwaliteit

De Gids Ruimtelijke Kwaliteit is een actualisatie van de Welstandsnota. De huidige Welstandsnota dateert van direct na de herindeling. Deze is verouderd, gebruiksonvriendelijk en sluit niet meer aan op de huidige wetgeving.

Het doel van de Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit is het waarborgen van bestaande ruimtelijke kwaliteiten en het inspireren van initiatiefnemers bij het realiseren van bouwplannen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleine bouwwerken en grotere bouwopgaven. Voor kleine bouwwerken zijn concrete criteria opgesteld. Voor grotere bouwopgaven zijn geen ‘harde’ criteria opgeteld, voor deze locaties wordt uitgegaan van ‘maatwerk’.  

Inzage

De Gids Ruimtelijke Kwaliteit  kan worden ingezien, van 29 maart tot en met 9 mei 2018, tijdens de openingstijden in het gemeentekantoor, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

Reactie

Reacties kunnen via het algemene contactformulier worden ingediend. Ook is het mogelijk om schriftelijk een reactie te geven. Deze kan worden verzonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard

t.a.v. het team Ruimtelijk Beleid (mevrouw C. Dormans)

Postbus 15

6680 AA Bemmel

Te downloaden: