Glasvezel in het buitengebied

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Woont u in het buitengebied van gemeente Lingewaard? Krijgt u aanbiedingen voor het aanleggen van glasvezel en uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten? De indruk kan worden gewekt dat deze aanbieders al rond zijn met de gemeente over de aanleg van glasvezel. Toch is dat (nog) niet zo.

Gemeente Lingewaard is blij dat er partijen zijn die in het buitengebied glasvezel willen aanleggen. De gemeente is hierop voorbereid; wij onderzoeken met 17 andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de voorwaarden waaraan een glasvezelnetwerk in het buitengebied zou moeten voldoen. Uitgangspunt is namelijk dat iedereen in het buitengebied van het glasvezelnetwerk gebruik kan maken.

Het is aan de gemeente erop toe te zien dat het aanleggen van glasvezel zorgvuldig gebeurt. Wij stellen daarom randvoorwaarden, bijvoorbeeld aan de graafdiepte, eventuele herstelkosten en een 100% dekkingsgraad. Een marktpartij die glasvezel wil aanleggen in het buitengebied zal aan die voorwaarden moeten voldoen.

Naar verwachting komt er in de loop van oktober meer duidelijkheid over de partijen die glasvezel in het buitengebied willen aanbieden. Zodra wij die aanbieders hebben gesproken, kunnen wij u meer informatie geven over glasvezel in het buitengebied.