Herinrichting Nijmeegsestraat Gendt

Dit item is verlopen op 14-02-2019.

De gemeente gaat het riool vervangen in de Nijmeegsestraat en de Markt in Gendt. Tegelijk willen we ook de inrichting van de Nijmeegsestraat aanpassen. Het ontwerp hiervoor maken we graag met alle betrokkenen, zoals aanwonenden, andere inwoners van Gendt en gebruikers van de Nijmeegsestraat.

Wie betrekken we bij het ontwerp?

We hebben een bureau gevraagd om een verkeerskundig ontwerp te maken. Zij bekijken eerst de situatie zoals deze nu is. Daarna brengen zij de wensen en ideeën van belanghebbenden in kaart. Hiervoor gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van onder andere de scholen, sportverenigingen, wijkplatforms, projectgroep Gendts ontwikkelingsplan. Daarnaast betrekken we de brandweer, politie en busmaatschappij. Hierna geven we alle personen, die interesse hebben, de kans om mee te denken over het ontwerp. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de ervaringen en wensen van gebruikers en omwonenden.

Hoe ziet het ontwerp proces eruit?

  1. Bespreken wensen en ideeën gemeente 
  2. Ophalen wensen en ideeën bij bovenstaande vertegenwoordigers
  3. Maken schetsontwerp (mogelijk meerdere varianten)
  4. Bespreken schetsontwerp met vertegenwoordigers
  5. Aanpassen schetsontwerp en uitwerken tot voorontwerp
  6. Informatieavond voor alle belangstellenden
  7. Aanpassen ontwerp en uitwerken tot definitief ontwerp

Planning

We verwachten dat we in maart het schetsontwerp gaan bespreken met vertegenwoordigers. De informatieavond voor alle belangstellenden zal in het voorjaar zijn. De uitvoering van de werkzaamheden zal pas in 2020 zijn.