Informateurs zien twee varianten voor coalitie Lingewaard

Dit item is verlopen op 05-04-2018.

VVD Lingewaard begint onder aanvoering van Helga Witjes na Pasen met de vorming van een nieuw college. De informateurs hebben hiervoor een advies uitgebracht dat uitgaat van twee varianten die bestaan uit vier partijen.  Ze hebben daarvoor gesproken met alle raadsfracties.

Variant 1: Coalitie met VVD, Lokaal Belang Lingewaard, CDA en GroenLinks

Deze coalitie kan volgens de informateurs steunen op de gewenste stabiele meerderheid van 16 zetels in de raad. Bovendien wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag. VVD is van 3 zetels naar 6 zetels gegaan en Groen Links is van 1 naar 3 zetels gegaan. Daarom moet deze coalitie als eerste nader verkend worden.

Variant 2: Coalitie met VVD, Lokaal Belang Lingewaard, CDA en Lingewaard. Nu

Een andere mogelijke coalitie betreft voortzetting van het huidig college. Deze variant kan eveneens steunen op 16 zetels in de raad. Het kan ook bijdragen aan continuïteit van beleid, ondanks dat de zetelverdeling onderling gewijzigd is.

Met alle raadsfracties is gesproken

De informateurs hebben met alle raadsfracties gesproken.

Deze gesprekken moesten antwoord geven op de opdracht “Onderzoek mogelijke coalities die recht doen aan de uitslag van de verkiezingen. Breng daarbij mogelijke breekpunten in beeld en breng verslag uit van de bevindingen.”

Om een objectief oordeel te kunnen geven zijn in alle gesprekken dezelfde vragen aan de orde geweest.

Coalitie van vier partijen heeft de voorkeur

Alles afwegende  zijn de informateurs tot de conclusie gekomen dat

a.     Een coalitie met vier partijen op brede steun van de raad kan rekenen

b.     Er weinig draagvlak is voor een coalitie met SP en B06

c.     Beide  varianten zorgen voor een stabiele meerderheid in de raad

De informateurs zijn van mening dat er een spoedige en constructieve vorming van een coalitie kan komen die de uitdagingen waar de gemeente voor staat daadkrachtig kan aanpakken.

Te downloaden: