Informatieochtend project Bosweistraat

Dit item is verlopen op 13-12-2017.

De uitvoeringswerkzaamheden van dit project zijn gestart in de Anna Vaecstraat en verlopen voorspoedig. De gemeente wil graag belangstellenden uitnodigen voor een informatieochtend op locatie.

De informatieochtend

Dit gemeente wil dit bijzondere project graag nader toelichten aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Iedereen is welkom op 9 december 2017, tussen 10:00 en 12:00 uur, bij het opslagterrein achter Bosweistraat 18. Eerst kunt u dan de tekeningen inzien, en daarna wordt u in groepen meegenomen naar Anna Vaecstraat. Daar ligt de wegconstructie nog open en kunt u goed zien wat er gaat gebeuren.

Nadere toelichting op het project

Op dit moment kan de riolering in de wijk het regenwater in extreme situaties niet goed verwerken. Hierdoor ontstaat soms wateroverlast. De gemeente heeft daarom een bijzonder manier bedacht om in deze wijk het regenwater op te vangen en af te voeren. Het regenwater wordt niet meer via het rioolstelsel afgevoerd, maar verzameld in de wegconstructie. Daarna infiltreert het water in de bodem en wordt uiteindelijk via een drainage leiding afgevoerd naar de sloot. Dit gebeurt dan pas als na een forse regenbui en het water in deze sloot weer is gezakt.

Om zoveel mogelijk water op de nieuwe manier te verzamelen en af te voeren, is de medewerking van omwonenden nodig. Dit kan door de regenpijpen aan de voorkant via de tuinen te laten afvoeren naar de nieuwe wegconstructie. De gemeentelijke toezichthouder gaat samen met de bewoners bespreken wat mogelijk en wenselijk is.