Inforonde op donderdag 8 februari 2018

Dit item is verlopen op 01-02-2018.

Op donderdag 8 februari 2018 vindt een Inforonde plaats in Vergaderzaal 1, Langekerkstraat 17 in Huissen, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze avond worden diverse onderwerpen voorbereid die aan de orde komen in de Politieke Avond van 1 maart 2018 en de raadsvergadering van 8 maart 2018.

Voor de locatie, de agenda en de vergaderstukken wordt u verwezen naar de vergaderkalender in het raadsinformatiesysteem. Daar treft u binnenkort ook de gegevens voor de Politieke Avond van 1 maart 2018 en de raadsvergadering van 8 maart 2018 aan. Volgende week worden in deze rubriek de in deze vergadercyclus aan de orde komende agendapunten vermeld.

Belangstellende inwoners kunnen de vergadering van genoemde vergaderingen bijwonen en hebben tijdens de Inforonde de mogelijkheid om over een geagendeerd onderwerp gebruik te maken van het spreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken, dan wordt u verzocht dit voor woensdag 7 februari 2018 om 12.00 uur te melden bij de raadsgriffie, tel. 026-3260461 of per mail via raadsgriffie@lingewaard.nl, zodat daarmee tijdens de vergadering rekening kan worden gehouden.

Voor eventuele vragen over de Inforonde, Politieke Avond of raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, tel. 026-3260461.