Inloopavond Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Dit item is verlopen op 26-09-2017.

Op maandag 25 september bent u tussen 18.00 en 21.00 uur van harte welkom in vergaderruimte 1 aan de Langekerkstraat 17 in Huissen. De gemeente Lingewaard houdt dan een informele inloopavond over het concept Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2017 (GMP).

Dit GMP beschrijft het beleid over verkeer en vervoer. Vanaf 18 september kunt u het plan vinden op www.lingewaard.nl/gmp.

Thema’s zijn onder andere bereikbaarheid, fietsverkeer en verkeersveiligheid. Bij het GMP hoort ook een maatregelenprogramma voor de komende tien jaar. Daarin geven we aan waar en waarom we de infrastructuur willen aanpassen.

U kunt tijdens de inloopavond vragen stellen aan de aanwezige verkeersambtenaren of zaken aandragen vanuit een algemeen belang. U kunt denken aan:

  • Plekken waar geregeld verkeersongevallen gebeuren, of die weggebruikers als onveilig ervaren;
  • Plekken waar een drukke weg moeilijk oversteekbaar is met de fiets of te voet;
  • Ontbrekende fietsverbindingen;
  • Drukke kruispunten of rotondes waarvan u vindt dat de verkeersafwikkeling in de spits onvoldoende is;
  • Voortdurend tekort aan vrije parkeerplaatsen in een woonwijk;
  • Voortdurend tekort aan fietsparkeervoorzieningen met aanbindmogelijkheid bij winkels, openbare voorzieningen en bushaltes;
  • De stiptheid van de bus en reistijd ermee naar omliggende plaatsen.

Wij kunnen niet elk knelpunt oplossen, maar met uw inbreng kunnen we prioriteiten gaan aanbrengen.