Inwonersbijeenkomst ‘Hulp bij huishouden/Combi-ondersteuning’

Dit item is verlopen op 30-08-2017.

Op dinsdag 29 augustus a.s. wordt van 12:30 uur tot 15:00 uur door de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Renkum gezamenlijk een inwonersbijeenkomst gehouden betreffende ‘Hulp bij Huishouden/Combi-ondersteuning’.

De gemeenten hechten veel waarde aan de inbreng van ervaringen en ideeën van inwoners bij de productvernieuwing. Op 29 augustus a.s. staat het combinatieproduct van Hulp bij het huishouden en lichte begeleiding op de agenda. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Wij nodigen hierbij van harte uit: gebruikers van het product hulp bij het huishouden/ Combi-ondersteuning, mantelzorgers, vertegenwoordigers van de adviesraden van de gemeenten en belangenvertegenwoordigers van ouderen- en mensen met een beperking.

De locatie wordt nader bekend gemaakt. Heeft u belangstelling om de bijeenkomst bij te wonen? Meld u zich dan tot uiterlijk 23 augustus a.s. aan via het formulier op de website: www.regiocentraalgelderland.nl/inwonersbijeenkomst/.

Om een goede discussie en dialoog te waarborgen, is de omvang van het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 20. Indien het aantal aanmeldingen hoger is, dan zal er geloot worden. Indien u wordt ingeloot, ontvangt u daarvan uiterlijk vrijdag 25 augustus a.s. bericht.