Jeugdgroepenaanpak Lingewaard

Dit item is verlopen op 08-11-2017.

Gemeente Lingewaard, eerste gemeente in politiedistrict Gelderland-Midden die haar lokale jeugdgroepenaanpak heeft ondertekend.

Met de meeste jongeren gaat het goed in de gemeente Lingewaard. Maar sommige jongeren kiezen voor een andere afslag. Overlast gevende of problematische jeugdgroepen hebben een negatieve impact op de samenleving. Toch kunnen inwoners hun aanwezigheid als intimiderend of bedreigend ervaren. De aanpak van deze jeugdgroepen is dus van belang voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt én om te voorkomen dat groepsleden verder de criminaliteit in gaan. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de straatcoaches van Stichting Welzijn Lingewaard, de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie.

Wethouder Witjes: “met de ondertekening van dit convenant kunnen we de jeugd waar noodzakelijk beter ondersteunen.”

Gemeente Lingewaard heeft op 25 september 2017 als eerste gemeente in de politiedistrict Gelderland-Midden met de politie en Stichting Welzijn Lingewaard een integrale Jeugdgroepenaanpak opgesteld. Dit is een doorvertaling van het in 2016 verschenen landelijke werkproces. In de Jeugdgroepenaanpak is de samenwerking tussen de partners vastgelegd. Een heldere rolverdeling, een sterke informatiepositie en een gezamenlijke aanpak zijn onderdeel van deze samenwerking.

Politie Oost Nederland: “door de integrale aanpak verder te optimaliseren kunnen we het contact met de jeugd verder verbeteren hetgeen de veiligheid en leefbaarheid in Lingewaard vergroot.”

De aanpak moet gaan bijdragen aan het bereiken van de volgende doelen op het gebied van preventie en jeugdveiligheid:

  • jongeren worden gezien en krijgen hulp/ondersteuning waar nodig;
  • verminderen van overlast en (gewelds)criminaliteit door jongeren en
  • het voorkomen dat jongeren een criminele carrière gaan opbouwen.

Door gezamenlijk hetzelfde doel na te streven wordt het draagvlak om tot uitvoering te komen vergroot.