Nieuwe bomen voor de Zilverkamp

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen weken kapwerkzaamheden uitgevoerd in de wijk Zilverkamp. Er zijn 283 bomen verwijderd. Op 19 maart is de aannemer gestart met het planten van 167 nieuwe bomen in de parkzone.

Na het planten wordt het park opgeruimd. Ook het gazon wordt daar waar nodig opnieuw ingezaaid. Zoals het er nu naar uitziet is het planten van de bomen op vrijdag 6 april klaar. Het opruimen en herstellen van het gras is half april klaar.

Inwonersinitiatief

Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen, wijkplatform Zilverkamp Zuid én een groep bewoners zijn erg betrokken bij hun wijk. Samen worden zij het Wijk ontwikkelplan Zilverkamp genoemd.  Deze groep heeft ideeën om De Zilverkamp op te knappen en te verfraaien. Zo werd eerder een boomgaardje opgeknapt. Ook werden er banken van gekapt hout geplaatst. En van de gekapte bomen zullen bewust enkele forse stammen blijven staan. Deze zullen dan bewerkt worden zodat ze nog op een andere manier van waarde zijn in het park.

Verder zijn er boekenkastjes geplaatst in de wijk. Daarover heeft u al eerder kunnen lezen. En deze winter gingen er 50.000 bollen in de grond. Deze zullen elk voorjaar kleur geven aan De Zilverkamp.

Wilt u ook meedoen?

De gemeente nodigt alle bewoners van de Zilverkamp  uit om  mee te doen de ideeën uit het Wijk ontwikkelplan Zilverkamp uit te voeren. Wilt u meedoen? Dit kunt u doen via de  wijkplatforms

Zilverkamp Zuid (www.wijkplatformlingewaard.nl/zilverkampzuid) of wijkplatform Zilverkamp Holthuysen (www.wijkplatformlingewaard.nl/zilverkampholthuysen). U kunt ook mailen Anne Pronk van de gemeente Lingewaard (a.pronk@lingewaard.nl)

informatie over het project?

U kunt informatie over het bomenplan Zilverkamp vinden op de website van de gemeente Lingewaard www.lingewaard.nl/bomenplanzilverkamp.