Nieuwe werkwijze leerlingenvervoer succesvol

Dit item is verlopen op 20-02-2018.

Een leerling die speciaal onderwijs volgt stapt in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe niet standaard ’s morgens in een busje.

De afgelopen drie jaren hebben ouders, kinderen en gemeente tijdens een keukentafelgesprek besproken op welke manier de leerling het beste naar school kan gaan. Soms was dat door – in het begin met een maatje – te oefenen met het openbaar vervoer. Of door samen met een andere leerling, en wat begeleiding in het begin, toch de fiets te pakken. En anders komt het busje van vervoerder Willemsen-de Koning voorrijden ’s morgens.

Nieuwe werkwijze

Deze nieuwe werkwijze kwam destijds tot stand doordat veel ouders en leerlingen meedachten met de gemeenten over het leerlingenvervoer. Doel van de nieuwe werkwijze was om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten reizen zodat ze zelfredzamer worden. Daarbij biedt het de gemeenten mogelijkheid om maatwerk aan ouders en leerling te bieden en is de inzet van ouders ook altijd onderwerp van gesprek.

Na drie jaar hebben beide gemeenten deze werkwijze geëvalueerd. Alle drie partijen – leerlingen, ouders en gemeente- zijn tevreden. 96% van de ouders is tevreden over de werkwijze met keukentafelgesprekken. Het gesprek geeft aanleiding om alternatief vervoer als de fiets, eigen vervoer en het Openbaar Vervoer vaker in te zetten. Er is 83% tevredenheid over de reistijd van de leerling.  

Maatwerk

In de antwoorden bij de enquête blijkt dat ouders bijna altijd positief zijn over de zelfstandigheid van de leerling bij wijziging van taxivervoer naar alternatieven.

Het taxivervoer is één middel geworden om naar school te gaan naast de fiets, openbaar vervoer en eigen vervoer. Met een keukentafelgesprek wordt recht gedaan aan maatwerk voor de leerling, we bevorderen de zelfredzaamheid en kunnen redelijkerwijs inzet van ouders vragen.

Uit de evaluatie komt ook een aantal aanbevelingen. De gemeente Lingewaard is tevreden met de keukentafgesprekken en gaat zeker door met deze werkwijze. Het zelfstandig fietsen en het openbaar vervoer worden in deze gesprekken onder de aandacht gebracht. We gaan ook door met het ouderplatform en gaan regelmatiger in gesprek met onze vervoerder. Men weet nog niet altijd waar klachten ingediend moeten worden. Dit gaan we expliciet onder de aandacht brengen bij ouders.

Vervoerder

Gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hebben het contract met de taxivervoerder Willemsen-de Koning verlengd tot 1 augustus 2019. De mogelijke overstap met het leerlingenvervoer naar de Avan is daarmee opgeschoven. In najaar 2018 volgt hierover een evaluatie.