Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Donderdag 4 januari jl. vond in De Kinkel in Bemmel de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. De receptie werd door veel inwoners en vertegenwoordigers uit het verenigings- en bedrijfsleven bezocht. Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven gaf in haar toespraak aan dat Lingewaard in beweging is en dat Lingewaard bloeit.

Dames en heren,

Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lingewaard. Namens de wethouders, gemeentesecretaris en de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard wens ik u een zeer goed, gelukkig en vooral gezond 2018. We zijn drie jaar geleden begonnen om elk jaar deze bijeenkomst in een andere kern te organiseren, mits daar genoeg ruimte is en vanavond voor het eerst sinds tijden dus weer in Bemmel. Fijn dat u er bent.

We hadden dit jaar geen traditionele uitnodiging met een winters tafereel op de voorkant.  Nee het waren twee fietsers die over het Lingefietspad fietsen, genietend van de bloemen en het groen in Lingewaard. Ze staan symbool voor Lingewaard, een gemeente in beweging. 2018 is het jaar van de beweging.

Ten eerste letterlijk; We zijn een sportieve gemeente waar veel mensen lid zijn van een sportclub. Zowel in de breedtesport als in de topsport worden er in deze gemeente topprestaties neergezet. Iets om te koesteren. Maar ook als fietsgemeente worden we zeer gewaardeerd. Fietsend over het RijnWaalpad, in park Lingezegen, door ons groene hart via het Lingefietspad, langs kasteel Doornenburg en fort Pannerden, door onze kernen en ook de fietsroute Rondje Pontje is zeer gewaardeerd. We hebben veel fietsclubs en veel hardlopers, al dan niet georganiseerd.

Maar ook ons gemeentebestuur is in beweging.

De gemeente Lingewaard wil een moderne, toegankelijke en lerende gemeente zijn, een gemeente in ontwikkeling. Zo wil het gemeentebestuur  u als inwoner meer stem  geven in de totstandkoming van beleid. De gemeenteraad heeft al besloten initiatieven van inwoners te stimuleren, te faciliteren en indien mogelijk zoveel mogelijk ambtelijk te ondersteunen. Maar we zijn een stap verder gegaan.

Het was al zo dat we beleid voorbereidden en dan aan inwoners voorlegden om via inspraak te toetsen of er verbeteringen mogelijk waren. Dit jaar hebben we voor het eerst beleid tot stand laten komen door de inwoners zelf. In een proces van cocreatie zijn drie beleidsstukken tot stand gekomen over vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen. Het proces moet nog worden geëvalueerd. Maar ik kan me voorstellen dat als het goed is gegaan dat aan de gemeenteraad zal worden gevraagd bij welke beleidsvelden we deze vormen van cocreatie nog meer kunnen toepassen. De gemeenteraad controleert het proces van de totstandkoming, budgetteert en controleert maar stelt dan, nog voor het beleid geschreven wordt, aan u de vraag wat u op dat gebied (binnen de gestelde voorwaarden) zou willen.

Een dynamische gemeente bedient u graag op een moderne wijze. Zo kunt u ons, naast de reguliere communicatiemiddelen, ook bereiken via social media en via een app. In 2016 verwerkte ons klantencontactcenter 60.000 telefoontjes maar ook al enkele duizenden berichten via Facebook, Twitter en Whatsapp. Maar we gaan verder, zo kunt u bijv. uw geboorteaangifte vanuit thuis via internet doen. En op dit moment is 77% van de 3000 verhuisaangiften al digitaal en 92% van de uittreksels bevolkingsregister en basisregistratie worden digitaal aangevraagd, daarvoor hoef je niet meer naar het gemeentehuis.

We streven ernaar om als gemeente onze dienstverlening aan te passen aan uw behoefte, bij ons aan het loket, of bij u thuis aan de keukentafel en we werken hard eraan om zoveel  wat wettelijk mogelijk is, digitaal aan te bieden. Zo willen we in 2018 ook de paspoorten, rijbewijzen en ID bewijzen ( in 2017 waren dat er bijna 16.500) deels digitaal laten aanvragen en daarmee behoren we tot de eerste gemeenten in Nederland die dat doen.

Ik hoop u ook in beweging te krijgen, naar de stembus op 21 maart, om mee te beslissen over de koers van onze gemeente. Ik kijk uit naar een warme campagne en mooie debatten, gebaseerd op feiten, goede analyses en argumenten. Mijn oproep aan de lijsttrekkers en campagneleiders: ga vóór de inwoners en niet tégen elkaar. Onze inwoners zoeken harde werkers en verbinders die hun vragen en problemen begrijpen en samen met hen een oplossing willen zoeken. Inwoners willen geen politici met grote woorden en beloften die je niet waar kunt maken. Uit het lokaal kiezersonderzoek 2016 van de SKON blijkt dat Nederlanders meer vertrouwen hebben in de gemeenteraad dan in de Tweede Kamer. Ik begrijp wel waarom; de politici in Den Haag worden steeds populistischer, proberen elkaar vliegen af te vangen en zijn in hun debatten steeds scherper en vileiner. Maar deze Amerikaanse wijze van debatteren, vinden Nederlanders niks, zo blijkt uit onderzoek, zij willen graag politici die hen begrijpen en er voor hen zijn. Ik denk dat daarom lokale politici als betrouwbaarder worden gezien. Ze kennen de inwoners, wonen in dezelfde gemeente en zijn toegankelijker. Dat betekent wel dat ze hard moeten werken en vaak moeilijke afwegingen moeten maken.

Ik heb groot respect voor de inzet en oprechte ambitie van collegeleden en raadsleden om zich voor onze mooie gemeente en onze inwoners in te zetten. En ik hoop dat er weer veel goede mensen zich kandidaat stellen om deze eervolle baan als volksvertegenwoordiger te mogen vervullen.

Om u nog meer te motiveren te gaan stemmen start deze maand een campagne. In het gemeentenieuws, op borden bij u in de kernen, tijdens gastlessen op basis- en middelbare scholen maar ook op het ROC gaan we duidelijk maken dat voor u de gemeente uw belangrijkste overheid is. Van zorg voor jongeren tot goede busverbindingen, van goede schoolgebouwen tot schone straten, van goede fietspaden tot levendige centra, van behoud van natuur tot veilig wonen, van groene wijken tot zorg voor ouderen, van prettig wonen tot behoud van cultuur, allemaal zaken waar uw gemeente voor verantwoordelijk is. De Gelderlander ontwikkelt een kieswijzer, er komt een debat, veel aandacht in media en een campagne op social media moeten er toe leiden dat u beter weet op wie u moet stemmen. En ik rijd samen met een team van charmante medewerkers de hele dag met een Dubbeldekker door de gemeente om uw stem bij u op te halen. We komen naar u toe dit voorjaar!

We leven in een veilige gemeente. Het vreselijke incident tijdens oud en nieuw waarbij een man die jongens aansprak op het gericht gooien van vuurwerk, in elkaar werd geslagen is gelukkig exemplarisch. Ik wens  het slachtoffer een snel volledig herstel en hoop dat iedereen die iets hierover weet of heeft gezien dit meldt aan de politie zodat de daders van deze laffe daad opgepakt kunnen worden.

Onze criminaliteitscijfers zijn laag en onze wijkagenten hebben de tijd om zich echt in te zetten voor de bewoners.

Maar ondertussen zien we wel dat georganiseeerde criminaliteit steeds meer het lokale gezag ondermijnt, doordat de bovenwereld de activiteiten van de onderwereld ondersteunt. Lingewaard zet daar fors op in. Zo dulden wij geen 1 % motorclubs, clubs die zichzelf buiten de wet stellen en eigen regels maken. Clubs die ogenschijnlijk zich gewoon gedragen, maar ondertussen intimideren, afpersen en criminele activiteiten ontwikkelen.

Maar wij onderzoeken ook bedrijven, horeca en  detailhandel in onze gemeente of zij zich wel echt bezig houden met waarvoor ze op aard zijn. Of zijn het dekmantels voor criminele activiteiten, witwassen en wietteelt? Niet omdat dit in Lingewaard meer is dan in andere gemeenten, maar wel omdat we zien dat daar waar de overheid alert is op deze vormen van criminaliteit, er zich minder geboefte zich vestigt.

Beste mensen, zoals ik al aangaf, Lingewaard is in beweging. En zoals Cruijff al ooit zei:” ik heb een vreselijke hekel aan iemand die beweegt, maar niet weet waar naartoe” is het van belang dat we een gemeentebestuur hebben, dat helder voor ogen heeft waar we naar toe gaan. Een bestuur dat steeds zoekt  naar de beste oplossing voor u. Samen met u. Want de kracht van Lingewaard zit in onze kernen. Waar mensen elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Elkaar opzoeken in goede en slechte tijden. Zodat mensen er niet alleen voor staan en niet vereenzamen. Ik ben er trots op dat in Lingewaard mensen er voor elkaar zijn, goed nabuurschap kennen. In alle oprechtheid kan ik stellen: Lingewaard bloeit!