Openstelling horecabedrijven tijdens jaarwisseling 2018 - 2019

Dit item is verlopen op 01-01-2019.

De jaarwisseling valt dit jaar van maandag op dinsdag. Op maandagnacht (maandagnacht op dinsdagmorgen) mag het horecabedrijf niet voor bezoekers geopend zijn en mag het geen bezoekers toelaten of laten verblijven tussen 01.00 en 06.00 uur.

De burgemeester kan in het belang van de openbare veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden voor één of meer horecabedrijven tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen.

Aanvraag

Horeca-ondernemers die plannen hebben om tijdens deze jaarwisseling langer geopend  te zijn dan het toegestane sluitingsuur van 01.00 uur, dienen hiervoor op uiterlijk 25 november 2018 een schriftelijk gemotiveerd verzoek te hebben ingediend bij de burgemeester van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

Het verzoek bevat in ieder geval het gewenste sluitingsuur, het verwachte bezoekersaantal en de doelgroep.

De horecabedrijven die niet vóór bovengenoemde datum een verzoek hebben ingediend om tijdens de jaarwisseling langer geopend te mogen zijn, dienen zich aan de sluitingstijd van  uiterlijk 01.00 uur te houden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, te bereiken via 026 – 32 60 111.