Organiseert u een evenement in 2019? Geef het door!

Dit item is verlopen op 17-11-2018.

Wij starten met de voorbereidingen van het evenementenseizoen 2019.

De Evenementenkalender wordt aan het begin van 2019 gepubliceerd op de gemeentelijke website. In de loop van het jaar kunnen mutaties in de kalender ontstaan.

Voor een goede planning en afstemming is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk organisaties en verenigingen hun activiteiten in 2019 vóór 1 december 2018 doorgeven aan de gemeente.

Als uw evenement niet tijdig bij de gemeente bekend is, kan het gevolgen hebben voor uw evenement.

Plaatsing op de kalender is een pré-reservering en is géén garantie dat een vergunning wordt afgegeven. U dient altijd het reguliere vergunningentraject te volgen.

U kunt uw evenement(en) doorgeven via evenementen@lingewaard.nl onder vermelding van de hieronder staande gegevens:

 1. NAW-gegevens rechtspersoon;
 2. NAW-gegevens contactpersoon;
 3. Naam evenement;
 4. Type evenement;
 5. Datum en tijd evenement;
 6. Gewenste locatie;
 7. Tijden op- en afbouw;
 8. Doelgroep;
 9. Verwacht aantal bezoekers;
 10. Leeftijdsopbouw bezoekers;
 11. Locatieschets;
 12. Muzieksoort;
 13. Gewenste geluidsnorm.

De Evenementenkalender dient als plannings-, coördinatie- en afstemmingsinstrument.  We beoordelen of uw evenement binnen het totaalaanbod past en bij de uitstraling zoals de gemeente Lingewaard die wenst. Daarnaast bekijken we of het totaal aanbod en de samenloop van evenementen acceptabel is o.a. uit oogpunt van openbare orde en veiligheid. Uiteraard nemen we ook de aandachtspunten uit de evaluatie van de voorgaande edities van het evenement mee.