Overbetuwe en Lingewaard beperken effecten grootschalige detailhandel bij Ressen

Dit item is verlopen op 06-12-2017.

De gemeente Nijmegen heeft sinds jaren plannen om in de Waalsprong bij Nijmegen bedrijvigheid/grootschalige detailhandel te ontwikkelen. De gemeenteraden van Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard hebben hier kritische vragen over gesteld.

Ook de provincie Gelderland en vooral winkeliersverenigingen hadden bedenkingen over de ontwikkeling van grootschalige detailhandel. Winkeliers vreesden omzetverliezen door oneerlijke concurrentie en grootschalige detailhandel die dezelfde artikelen zou verkopen als de winkeliers in de winkelcentra.

Onderzoek

Vooral door de vele kritische geluiden, heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten dat alleen een bouwmarkt en geen andere grootschalige detailhandel verder onderzocht mochten worden. Er zijn op verzoek van de provincie Gelderland daarna meerdere plekken binnen en buiten Nijmegen onderzocht waar deze bouwmarkt eventueel gebouwd kon worden. De locatie Ressen is uiteindelijk als meest geschikte plek gekozen.

Effecten van komst bouwmarkt/tuincentrum bij Ressen

De gemeente Nijmegen heeft de effecten van de vestiging van een grootschalige bouwmarkt/tuincentrum in Ressen laten onderzoeken door een adviesbureau. De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard maakten zich zorgen over de effecten van deze vestiging op de ondernemers in hun eigen gemeenten. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, werd besloten een ander adviesbureau nog eens deze effecten in kaart te laten brengen. Daarnaast is er tussen de colleges van Nijmegen en Lingewaard en van Nijmegen en Overbetuwe veel overleg geweest. Ook met de regio en provincie zijn contacten geweest.

Afspraken over voorwaarden komst bouwmarkt

In de afspraken die er nu liggen hebben Lingewaard en Overbetuwe het voor elkaar gekregen dat er geen tweede fase detailhandel komt. Bovendien is afgesproken dat het gebied tussen de bouwmarkt/tuincentrum en de kern Ressen  een groene, parkachtige inrichting krijgt. Ook is afgesproken dat het nevenassortiment beperkt blijft en dat de bouwmarkt niet kan groeien.

Het onderzoek wijst uit dat de komst van de bouwmarkt onder deze voorwaarden gevolgen zal hebben, maar dat deze beperkt blijven en aanvaardbaar zijn. Mogelijke bedreigingen zijn zo veel mogelijk omgezet in kansen. De provincie, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard zijn het over eens dat deze samenwerking en afspraken de hele regio ten goede komen.