Prestatiesubsidie aanvragen tot en met 30 september

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven op het gebied van welzijn.

Een prestatiesubsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten die de gemeente als belangrijk acht. Het gaat hierbij dus om subsidies die jaarlijks worden verleend. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 30 september 2018.

Subsidie aanvragen