Privacybeleid en -reglement vastgesteld

Dit item is verlopen op 16-03-2018.

Op 22 februari 2018 heeft het college het privacybeleid en het privacyreglement vastgesteld.

Met het privacybeleid verduidelijkt het college hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. Het privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe de gemeente met privacy, en met name de privacywetten, omgaat.