Raadspraat: 2019

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

De eerste week van 2019, de gelegenheid om elkaar een gelukkig, maar vooral een gezond 2019 toe te wensen. Wat 2019 ons zal brengen is voor velen een vraag. Wat we wel weten is dat we in maart wederom naar de stembus kunnen gaan om te stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Rivierenland.

Wat het waterschap doet is vaak onderbelicht en verdient verduidelijking. Het waterschap werkt nauw samen met de provincie en gemeentes. Zij heeft als taak de zorg voor de hoeveelheid, de kwaliteit  en het reguleren van het oppervlaktewater. Daarnaast draagt het waterschap zorg voor water- en vaarwegen. Ook hierin is uw stem in maart van belang.  Voor mij persoonlijk zijn dit zaken die mij bezighouden en daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld namens de VVD (plaats 6).

Binnen de gemeente Lingewaard zijn wij met zijn allen bezig om in de diverse kernen gezamenlijk te werken aan leefbaarheid. Na eerdere goede initiatieven in Haalderen, Doornenburg en Huissen heeft een aantal inwoners van Gendt de koppen bij elkaar gestoken om een werkgroep “Integraal Gendts Ontwikkelplan” te formeren. Doelstelling is om te komen tot een 5-10 jarenplan om Gendt leefbaar(der) en duurzaam te maken en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst Gendt voor iedereen aantrekkelijk blijft.  

Bij deze wil ik iedereen oproepen om op 18 februari 2019 te komen naar Providentia in Gendt om dit goede initiatief handen en voeten te geven. Natuurlijk zijn we als gemeente bezig om samen te bouwen aan een mooi Lingewaard. Dit betekent meer woningen voor onze inwoners, een betere ontsluiting van onze gemeente en vooral zorgen dat de inwoners het naar hun zin hebben en zich veilig voelen. Wij als raad zijn een afspiegeling van de inwoners, gekozen door de inwoners, en het is onze plicht om in welke zin dan ook bij te dragen aan dat stukje woongenot.

Bovenstaande geeft ook expliciet weer dat de gemeente door deze initiatieven inzicht krijgt in de behoeftes van zijn inwoners en deze dus ook een warm hart toedraagt. Ook in de werkgroep Integraal Gendts Ontwikkelplan zijn het de vrijwilligers in de dorpskern die dit niet alleen willen, maar ook kunnen realiseren..Deze vrijwilligers zie je o.a. bij sportverenigingen, tafeltje-dek-je, wijkplatforms en vele evenementen die georganiseerd worden. Zonder deze vrijwilligers, die hun verantwoordelijkheid nemen, wordt de samenleving saai en is er zeker geen oog meer voor elkaar. Als we met zijn allen de handen uit de mouwen steken en elkaar met respect ondersteunen, maken we van het jaar 2019 een topjaar.

Een goed 2019,

Theo Aaldering