Raadspraat: Geitenhouderij Gendt

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Ik ben agrariƫr. Ik heb weliswaar geen intensieve veehouderij, maar mijn vader en opa hadden net als de vele andere bedrijven vroeger in Lingewaard varkens en koeien. En wat was dat een mooie tijd. Er was respect voor de boer. En als het druk was met oogsten, hielp de hele buurt en familie mee om de oogst op tijd binnen te halen.

Maar ook ik zie dat de tijden veranderen. Dat hoort er eenmaal bij. Veel bedrijven in de agrarische sector stoppen. Enerzijds door gebrek aan opvolging, anderzijds doordat ook in de agrarische sector de wetten  van de economie gelden: bedrijven moeten meegroeien om rendabel te kunnen ondernemen. De marges in de sector zijn nog altijd klein. Dus zien we ook in onze gemeente dat bedrijven vergroten en innoveren om mee te kunnen.

In een klein land als Nederland is het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar. Mede door de maatschappelijke druk groeit ook bij onze boeren en tuinders het besef dat innoveren  helpt om goed te kunnen samenleven. Mede daardoor is de voedselveiligheid en het dierenwelzijn nergens in de wereld zo goed geborgd als in Nederland. Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn.

De CDA-fractie volgt de discussie rondom de geitenhouderij in Gendt op de voet. We doen dat meer met ratio dan vanuit de emotie. Natuurlijk hebben ook wij begrip en zorgen als het om de gezondheid van omwonenden gaat. Toch zien we dat de overlast in de directe omgeving verschillend wordt beleefd. Ook binnen onze fractie hebben wij discussie over hoe om te gaan met het voorliggende voorstel. Echter, het verband tussen geitenhouderijen en gezondheidsklachten van mensen in de directe omgeving is nog steeds onvoldoende aangetoond. Laten we nu geen beslissingen nemen die juridisch geen stand houden en bovendien de rechten van de ondernemer schaden.

Het CDA is van mening dat ook hier regels gelden waaraan een ieder zich moet houden. Ook de geitenhouderij heeft rechten en plichten.

Namens de CDA fractie,

Joris Giesen