Raadspraat: Politiek is meer dan boekhouden

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

Vorige week ging het in de Raad over de begroting. Over het geld. Waar komt het vandaan en waar gaat het volgend jaar naar toe? Het debat in de Raad gaat hier vaak over. Sommige partijen willen een paar euro meer voor het een of ander, maar dat was het wel.

Dat is jammer. Want zoals politiek meer is dan boekhouden, zo gaat de begroting over meer dan de balansen. Er zou juist daarom zo veel meer in de begroting moeten staan. Hoe we aan de slag willen met zorg en ondersteuning, op welke manier we meer mensen een kans geven op goed werk, hoe gaan we er samen voor zorgen dat we allemaal een betaalbare energierekening, een warm huis én een leefbare planeet houden. Als dit er ook in staat, gaat het debat misschien ook meer over deze onderwerpen.

Aandacht voor geld alleen, beperkt de blik. En dan niet alleen omdat het gesprek dan automatisch  over de korte termijn gaat. De begroting voor volgend jaar gaat immers over volgend jaar. Maar vooral omdat de belangrijkste dingen er niet in staan. Wat echt van waarde is, is immers moeilijk in geld uit te drukken. De zekerheid van mensen dat ze kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning, de hoop op een schone en leefbare wereld voor onze kinderen, het vertrouwen dat we op een prettige manier oud kunnen worden. Dat soort dingen.

Over de belangrijke keuzes achter de euro’s gaat het in onze lokale politiek vaak veel te weinig. Terwijl juist die achterliggende keuzes de politiek interessant en relevant maken. Want waarom willen we eigenlijk meer geld voor het een of juist het ander? Welke morele vragen liggen daarachter? En verschillen we daarover fundamenteel van mening, of zijn we het eigenlijk eens en verschillen slechts de ideeën over de uitvoering? Juist over dat soort vragen zouden we het meer moeten hebben.

Het maakt de politiek op twee manieren beter. Fundamentele verschillen worden duidelijker, dat geeft mensen iets te kiezen. Maar net zo belangrijk is dat ook overeenkomsten meer zichtbaar worden. Op die punten is het dan vervolgens zoeken naar de manier om een gedeeld ideaal ook werkelijkheid te maken. Gaat het vanzelf weer over de euro’s, maar pas nadat wat echt belangrijk is ook besproken werd.

Maarten van den Bos (PvdA Lingewaard)