Raadsvergaderingen 13 en 14 december 2017

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

Op woensdag 13 en donderdag 14 december 2017 vinden twee raadsvergaderingen plaats in zalencentrum De Valom, Karstraat 2 in Huissen.

Op beide dagen is het aanvangstijdstip 19.30 uur. Gekozen is voor twee data, in verband met de overvolle agenda en daarop aanwezige belangrijke bespreekpunten. Het is in verband hiermee moeilijk om aan te geven op welke dag een geagendeerd onderwerp aan de orde zal komen. Op donderdag 14 december 2017 kunt u in de vergaderkalender op internet (zie de toelichting hieronder) zien welke onderwerpen op die dag nog aan de orde zullen komen.

Om de agenda's en de bijbehorende vergaderstukken te bekijken, wordt u verwezen naar de digitale  vergaderkalender van de raad: ris.ibabs.eu/raad-lingewaard/ (kan ook via de website van de gemeente: www.lingewaard.nl; daar kunt u vervolgens klikken op: Bestuur en organisatie => Gemeenteraad => Vergaderkalender en vervolgens op de bijeenkomst van uw keuze).

Voor eventuele vragen over deze raadsvergaderingen kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, tel. 026-3260461.