Regio Rivierenland werkt vanaf nu samen op gebied van Ruimtelijke Adaptatie

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Klimaatverandering veroorzaakt steeds vaker overstromingen, zware regenbuien en periodes van hitte en droogte. De regio Rivierenland slaat de handen ineen om te werken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van uw omgeving. De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe sluiten zich aan bij de regio Rivierenland.

Op 20 november 2018 tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Het doel is daarbij dat Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is.

Regio Rivierenland gaat samenwerken om het bestuursakkoord in praktijk te brengen. Vorige week tekenden elf partijen een samenwerkingsovereenkomst. De komende jaren werken zij aan stresstesten, risicodialogen en een regionale adaptatiestrategie. De provincie Gelderland doet mee als een van de belangrijke stakeholders voor de regio.