Rioolvervanging / Wegenonderhoud Bosweistraat

Dit item is verlopen op 31-01-2017.

Uit rioolinspecties is gebleken dat de riolering in Bosweistraat en omgeving, van slechte kwaliteit is. De riolering moet dan ook worden vervangen. Daarbij worden ook de werkzaamheden meegenomen die noodzakelijk zijn aan de beduikerde Bemmelse zeeg, van Cuperstraat tot aan de Meerweg.

Ook de kwaliteit van het wegdek en de trottoirs is erg matig en de wijk is op dat punt toe aan groot onderhoud en die werkzaamheden worden meegenomen binnen dit project.