Speelplaats wordt buurtplein

Dit item is verlopen op 15-11-2017.

Met het weghalen van straatstenen heeft wethouder Helga Witjes samen met initiatiefnemers Mariken Goris van IKC Donatushof , buurtbewoners Rob en Jesper Polman van Eethuis Polly en de kinderen van Donatushof op woensdag 1 november 2017 het startsein gegeven voor het omvormen van schoolplein naar een heus buurtplein.

Dit initiatief is een mooie uiting van samenwerking tussen het Integraal Kindcentrum (met basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO), Eetwinkel Polly, gemeente, buurtbewoners en  anderen.

Na eerst uitgebreid de wensen te hebben geïnventariseerd  hebben vooral de kinderen nagedacht en zijn er  allerlei ontwerpen gemaakt. Daarna zijn de ideeën op een avond gepresenteerd en konden de buurtbewoners hierop reageren.

Resultaat was dat er uiteindelijk voor een plan is gekozen waarbij het schoolplein een heus buurtplein wordt.  Er komt onder meer een voetbalveldje, een klim- en klauterroute, picknicktafel, een podium en fruitbomen. Ook een moestuintje en een jeu-de-boulesbaan met bankjes is onderdeel van het plan.

Om dit te maken hebben de initiatiefnemers zelf ruim honderdduizend euro bij elkaar gekregen.

Helga Witjes noemt dit goed voorbeeld van inwonerinitiatief en had grote waardering voor de manier waarop dit alles tot stand is gekomen.

Mariken Goris kijkt terug op een intensieve tijd tussen het ontwerp en de uitvoering; ze verheugt zich erop wanneer het in het voorjaar klaar is..

Bij de boomplantdag in maart 2018 worden de laatste bomen geplant en dan is het nieuwe buurtplein door eenieder te gebruiken