Stand van zaken coalitievorming Lingewaard

Dit item is verlopen op 25-04-2018.

De coalitievorming in Lingewaard is in volle gang. Eind maart hebben de informateurs twee voorkeursvarianten geadviseerd voor een college in Lingewaard.

De voorkeursvarianten waren:

VVD – Lokaal Belang Lingewaard – CDA - Groen Links

VVD – Lokaal Belang Lingewaard – CDA – lingewaard.NU

Pre-formatiefase

Omdat de inbreng van partijen tijdens de informatiefase niet bekend was, was het niet mogelijk om meteen aan de slag te gaan met de formatie. Er is daarom gekozen voor een pre-formatiefase. Pre-formateur Helga Witjes van de VVD heeft de afgelopen weken veelvuldig gesproken met de partijen uit variant 1. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest met de partijen gezamenlijk. Het doel daarvan was kijken of er voldoende draagvlak is voor een coalitie van deze partijen.

Stand van zaken

De gesprekken hebben niet geleid tot concrete resultaten. Uit de overleggen is namelijk gebleken dat:de grote ideologische verschillen zijn tussen Groen Links en de andere partijen.er twijfels zijn of met deze combinatie van partijen een stabiele coalitie kan worden gevormd.

Vervolg

De pre-formateur gaat aan de slag met het tweede advies van de informateurs. Ze gaat in gesprek met Lokaal Belang Lingewaard, CDA en lingewaard.NU. Ook sluit Helga Witjes een andere combinatie met partijen uit variant 1 en 2 niet bij voorbaat uit.