Start opknappen scholencomplex Ot en Sienpad Huissen

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

Maandag 6 november 2017 gaf wethouder Helga Witjes samen met schoolkinderen de start voor de renovatie van het scholencomplex Ot en Sienpad te Huissen.

Het scholencomplex is bijna 40 jaar oud en aan een grondige opknapbeurt toe. Niet alleen zijn de gebouwen verouderd, maar ook is het gebruik in de loop van de jaren veranderd.

Zo is de school het Tweespan samengegaan met de Abacus en maken steeds meer kinderen van 0 tot 4 jaar gebruik van het gebouw. De intensieve samenwerking tussen de scholen en de kinderopvang maakt dat gebouwen anders ingericht moeten worden.

Deze ontwikkelingen waren voor de gemeenteraad van Lingewaard aanleiding om 1,9 miljoen euro voor het opknappen van dit scholencomplex beschikbaar te stellen.

Plan

Samen met de scholen, de schoolbesturen  en andere toekomstige gebruikers zoals de kinderopvang en het consultatiebureau is er, samen met FACTOR architecten, gewerkt aan een ontwerp waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Het ontwerp voorziet onder andere in de vervanging van kozijnen, deuren en ramen, de vervanging van vloerbedekking en sanitair, het reinigen van de buitengevel, het slopen van een aantal lokalen, schilderwerk en nieuwe entrees voor de gebruikers aan de kant van het Ot en Sienpad.

Uitvoering

Het opknappen gebeurt in drie fasen. De eerste fase betreft de renovatie van het gedeelte van het Holthuus. De tweede fase is de verbouwing van het Drieluik en de derde en laatste fase is de gedeeltelijke sloop en de realisatie van de nieuwe entrees aan de zijde van het Ot en Sienpad.

De afronding van de werkzaamheden is medio 2018 gepland. Daarna biedt het complex ruimte aan IKC ’t Holthuus, IKC het Drieluik en het Consultatiebureau.