Stemmen tellen van bijzondere stembureaus

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Voor drie stembureaus geldt dat dit bijzondere stembureaus zijn. Dit komt doordat de openingstijden van deze stemlocaties anders zijn. De telling van de stemmen vindt daarom plaats op een andere plaats.

Stembureau

Openingstijden

Bijzondere stembureaus

Winkelcentrum Zilverkamp (Huissen)

11.00-19.00 uur

Gemeentehuis (Bemmel)

08.30-17.00 uur

Mobiel stembureau

Zie www.lingewaardkiest.nl/mobielestembus

Telling bijzondere stembureaus in het gemeentekantoor

De telling van deze stembureaus is net als bij alle andere stembureaus openbaar. Dit betekent dat u als kiezer de telling van de stemmen bij mag wonen. De telling van de stemmen vindt plaats in het Gemeentekantoor (Kinkelenburglaan 6 in Bemmel).

Heeft u nog vragen?

Kijk dan op www.lingewaardkiest.nl/belangrijke-informatie of mail naar verkiezingen@lingewaard.nl.