Tweede Kamerverkiezingen

Dit item is verlopen op 16-03-2017.

Woensdag 15 maart a.s. zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In Lingewaard zijn op die dag drieëntwintig stembureaus open.

Alle Lingewaardse stemgerechtigden hebben inmiddels een stempas ontvangen en zijn ook de kandidatenlijsten voor de verkiezingen per post verspreid.

Stempas kwijt?

Bent u de stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas bij de gemeente Lingewaard, tijdens de gebruikelijke openingstijden, aanvragen tot uiterlijk dinsdag 14 maart, tot 12.30 uur.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Lingewaard woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland

Dat kan, maar dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas.

Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk tot en met vrijdag 10 maart 2017, tot 12.30 uur.