Uit de brand

Dit item is verlopen op 07-11-2018.

Zoals u weet, heeft een forse brand op 22 augustus ernstige schade toegebracht aan ons gemeentehuis. Daardoor is de kwaliteit van de dienstverlening niet wat u van ons gewend bent. Wij hechten eraan u van ontwikkelingen rond het herstel van het gemeentehuis en onze dienstverlening op de hoogte te houden. Dat doen wij op deze plek op de gemeentepagina.

De tijdelijke units die begin oktober zijn geplaatst rondom het gemeentehuis worden op woensdag 31 oktober in gebruik genomen.  Een deel van de gemeentemedewerkers werkt in een gedeelte van het gemeentehuis, aan de noordzijde. Dit deel is hermetisch afgesloten van de rest van het gebouw. Sinds deze week zijn er in en rond het gemeentehuis net zo veel (flex)werkplekken als voor de brand en kunnen alle medewerkers dus weer in Bemmel terecht.

De publieksbalie zit overigens nog steeds in kasteel de Kinkelenburg; de inrichting van de publieksruimte in de tijdelijke units vergt namelijk meer tijd. Naar verwachting zijn de tijdelijke publieksbalie en de spreekkamers eind november, begin december gebruiksklaar.

Tijdelijke units

In de tussentijd wordt hard gewerkt aan herbouw van het gemeentehuis. Eerder meldden wij dat bij herbouw rekening wordt gehouden met de wens om het publieke gedeelte en de backoffice strikter te scheiden. Deze wens heeft de consequentie dat er nieuwe ontwerpen gemaakt moeten worden die vervolgens in procedure worden genomen, voordat de bouw kan beginnen. De tijdelijke units zijn daardoor langer nodig dan in eerste instantie gedacht, zeker tot het einde van 2019.

Dit betekent dat voor een aantal evenementen, bijvoorbeeld de Dweildag, op onderdelen een oplossing moet worden gevonden. Burgemeester Marianne Schuurmans nodigt  evenementenorganisaties die met deze situatie te maken hebben ruim van tevoren uit voor een persoonlijk gesprek. “Het is vervelend genoeg dat tijdelijke units zo lang het mooie centrum van Bemmel ontsieren. Het kan niet zo zijn dat organisatoren en bezoekers van onze mooie evenementen daar ook nog eens hinder van ondervinden. Samen met organisatoren wil ik zoeken naar passende oplossingen”, aldus de burgemeester.

Loopt u tegen een probleem aan in onze dienstverlening en is er sprake van spoed? Ga dan naar www.lingewaard.nl/contact. Wij helpen u dan zo snel mogelijk uit de brand.