Vacature voorzitter rekenkamercommissie

Dit item is verlopen op 16-12-2018.

Voor de huidige raadsperiode zoekt de gemeenteraad van Lingewaard een voorzitter rekenkamercommissie m/v.

De gemeente Lingewaard heeft sinds 14 mei 2002 een rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit:

  • een externe voorzitter;
  • per raadsfractie maximaal één lid (er zijn momenteel 10 raadsfracties); en
  • een secretaris/onderzoeker.

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde gemeentelijk beleid.

Voor de huidige raadsperiode zoekt de gemeenteraad van Lingewaard een voorzitter rekenkamercommissie m/v.

De voorzitter is als extern deskundige het gezicht van de rekenkamercommissie. Hij/zij draagt de visie van de commissie naar buiten toe proactief uit. Ook draagt hij/zij zorg voor een goede en effectieve relatie met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke leiding. Dit zowel waar het hem-/haarzelf alsook de rekenkamercommissie zelf betreft. Intern draagt hij/zij bij aan een goede en effectieve werksfeer en bevordert het optimaal functioneren van de rekenkamercommissie.

De voorzitter bepaalt samen met de leden de onderzoeksonderwerpen en -opzet. Ook is de voorzitter mede-verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Hiervoor wordt regelmatig overleg gevoerd met de secretaris/onderzoeker van de commissie. Bij deze functie is de uitvoering van onderzoek ondergebracht.

De voorzitter wordt benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsperiode van de gemeenteraad. Herbenoeming is mogelijk.

Interesse?

Vraag dan het uitgebreidere functie-profiel met taken en functie-eisen aan bij de raadsgriffie van de gemeente Lingewaard. Dat kan via: raadsgriffie@lingewaard.nl  of 06 - 512 39 530. Stuur uw aan de raad van de gemeente Lingewaard gerichte sollicitatie in de vorm van een brief met curriculum vitae vóór 15 december 2018 naar;

  • raadsgriffie@lingewaard.nl; of
  • via de post naar de gemeenteraad van Lingewaard, t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 8 januari en zo nodig op dinsdag 15 januari 2019 in de avonduren in Bemmel.