Veranderingen regels ontheffingen blauwe zones in Bemmel en Huissen

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Vanaf 2018 veranderen sommige voorwaarden voor het krijgen van een ontheffing van de blauwe parkeerschijfzone. Woont u in het centrum van Bemmel of Huissen, of aan de Brink in Huissen? Dan heeft u mogelijk recht op een ontheffing.

Parkeerschijfzones worden opgesplitst

De blauwe zones in het centrum van Bemmel en Huissen en bij winkelcentrum De Brink worden opgesplitst in kleine zones. Dit heeft als doel om de parkeerdruk in de gebieden te spreiden. Bemmel-Centrum is verdeeld in vier zones, Huissen-Centrum in acht zones, en winkelcentrum De Brink in twee zones. Op www.lingewaard.nl/ontheffing vindt u de plattegronden.

Dezelfde kosten en regels voor alle bewoners van de blauwe zones

Er waren verschillende regels en kosten voor de blauwe zones in de gemeente. Dit is vanuit het standpunt van rechtsgelijkheid en uniformiteit niet wat wij willen. De regels en kosten voor het aanvragen van een ontheffing van de blauwe zones zijn daarom gelijk getrokken.

Wie hebben er recht op een ontheffing?

Bewoners van het centrum van Bemmel en Huissen en in- en rondom winkelcentrum De Brink in Huissen, die geen eigen parkeermogelijkheid hebben, hebben recht op een  ontheffing. Per adres kan één ontheffing aangevraagd worden, waarop twee kentekens mogen staan. Een ontheffing kan aangevraagd worden voor een eigen auto, leaseauto of bedrijfsauto. Bij ontvangst van de ontheffing heeft u het recht om alleen in de zone waarin u woont uw auto langer dan twee uur te parkeren.

Lang parkeren

Nabij de blauwe zones zijn ook centrale parkeerplaatsen aanwezig waarop zonder tijdsbeperking geparkeerd kan worden. Dit zijn de Arnhemse Poort en Molenwei in Huissen, het Kinkelplein in Bemmel en de parkeerplaats nabij de sporthal De Brink.

Een parkeerontheffing kunt u online aanvragen

Op www.lingewaard.nl/ontheffing vindt u meer informatie en de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. U heeft de keuze om de ontheffing met uw DigiD, eHerkenning of via een formulier aan te vragen.